Select Page

Bel voor advies op maat naar + 31 (0)161 45 30 98

Bel voor advies op maat naar
+ 31 (0)161 45 30 98

Veelgestelde vragen

Hier vindt u een antwoord op de meeste vragen. Mocht u toch nog een andere vraag hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!

Adsorptiedrogers

Waarom heb ik een adsorptie droger nodig?

Een adsorptie droger wordt toegepast als de te droge lucht onder de + 2°C kan komen maar ook als het vereiste Absolute Vochtgehalte lager moet worden dan 4,4 g/kg, wat overeenkomt met een dauwpunt van 2°C

Hoe werkt een adsorptie droger?

Het hygroscopische adsorptie materiaal in de droger neemt vocht op wat door regeneratie weer kan worden afgescheiden. Regeneratie gebeurd meestal door verwarmen maar kan ook op andere manieren. Atmosferische adsorptiedrogers hebben vaak een rotor met droogmateriaal welke in verschillende manieren kan worden geregenereerd.

Waarom een adsorptiedroger en geen koeldroger?

Een koeldroger laat het in de lucht aanwezige vocht condenseren,  het gecondenseerde vocht wordt afgevoerd. Zodra dit bevriest kan het niet meer worden afgevoerd, de toepasbaarheid van een koeldroger stopt dan ook net boven het vriespunt 0°C.

Voor welke toepassingen is een adsorptiedroger geschikt?

De vraag “voor welke toepassing niet” is eenvoudiger te beantwoorden, een paar van de meest bekende toepassingen zijn; voorkomen van condensatie op koude oppervlaktes, voorkomen van product veroudering of bederf tijdens opslag, versnellen van product-droging, enz.

Welke uitvoeringen zijn er van de rotoren?

De standaard uitvoering is de Seibu Giken D-Max rotor, welke voor de meeste gevallen geschikt is. Hiernaast is er een volledig silicagel-vrije rotor, een bacteriedodend/hygiënisch rotor en een rotor voor zeer lage dauwpunten.

Wat is het verschil tussen adsorberen en absorberen?

Bij absorbent wordt het vocht door het droogmateriaal opgenomen wat daardoor van structuur veranderd. Bij adsorbent hecht het vocht zich aan het droogmateriaal waardoor het weer losgemaakt en afgescheiden kan worden wat regenereren wordt genoemd. D&F Techniek is een specialist op het gebied van adsorbenten

Welke vochtregelingen zijn er beschikbaar?

Vochtregelingen beginnen bij het meten van de luchtvochtigheid wat meestal in Relatieve Vochtigheid of Dauwpunt gebeurd. Op basis van deze gegevens wordt de capaciteit van de droger door middel van het regeneratievermogen geregeld. Een goede regeling bespaart energie.

Is er subsidie te krijgen op adsorptie drogers?

Er zijn meerdere subsidiemogelijkheden van toepassing afhankelijk van het type droger, voor de drogers met interne-warmte-terug-winning en met een interne-warmtepomp (EIA lijst 2021; 220715/210707).

Hoeveel energie verbruikt een adsorptie droger?

Het energie verbruik is afhankelijk van het drogertype en varieert tussen de 2 en 0,3 kW/kg (H2O). Bij het energiezuinige Recusorb principe ligt het energieverbruik op ca 1,4  kW/kg (liter) H2O.

Waarom heeft D&F Techniek voor DST gekozen.

De betrouwbaarheid, uitgebreid range standaard energiezuinige droger, en de vele mogelijkheid aan verschillende besturingen.

Is er een mogelijkheid om een adsorptiedroger te monitoren?

Met de door D&F Techniek ontwikkelde DF-GUARD is het mogelijk de werking van een adsorptiedroger via een portal in de Cloud te bewaken.

Kan D&F Techniek adviseren, installeren en onderhouden?

Ja, van advies en selectie tot inbedrijfstelling en aftersales, het gehele traject verzorgen wij voor onze klanten. Onderhoud en installatie gebeurd door onze serviceafdeling, voor projecten met uitgebreid installatie werk maken wij gebruik van partners. Voor het snel oplossen van reparaties beschikken we over een uitgebreide voorraad met reserveonderdelen.

Kan ik een adsorptiedroger huren?

Ja, wij hebben een uitgebreide vloot aan adsorptiedrogers klaar staan om op huur basis ingezet te worden. De atmosferische drogers zijn van een DF-GUARD voorzien zodat het functioneren op afstand beoordeeld kan worden. Wij kennen ook een huur/koop constructie voor situaties waar een klant eerst de werking van de droger gedurende een huur-periode wilt beoordelen voordat hij deze aankoopt.

Condensvorming in Foodindustrie

Hoe voorkom je condens problemen in de foodindustrie?

Door het vocht wat via infiltratielucht, wat via openstaande deuren en verse lucht/overdruk voorzieningen binnenkomt, te drogen naar een lager dauwpunt dan de laagst aanwezige oppervlaktetemperatuur.

Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Waardoor ontstaat condens?

Als lucht in aanraking komt met een oppervlakte wat kouder is dan het dauwpunt dan condenseert het vocht op het koude oppervlakte wat als een ware vochtmagneet werkt.

Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Waarom condens voorkomen?

Condens kan tot vele problemen leiden zoals, corrosie, schimmel en bacterie vorming, klontering van producten, kortsluiting in elektronische apparatuur.

Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Waarom hebben we meer vochtproblemen in de zomer?

In de zomer is de buiten temperatuur hoger, aangezien warme lucht meer vocht kan opnemen, is er in de zomer een hogere vochtlast voor alle situatie waarbij buitenlucht infiltreert. Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Wat zijn de gevolgen van condens?

Condens kan tot vele problemen leiden zoals, corrosie, schimmel en bacterie vorming, klontering van producten, kortsluiting in elektronische apparatuur.

Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Waarom inspecteert de NVWA op druppels aan het plafond?

Als de druppels aan het plafond bleven hangen zou dat geen probleem geven, deze kunnen echter vallen en daarmee producten besmetten met bacteriën.

Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Wat is de impact van hoge lucht vochtigheid in mijn bedrijf?

Hoge luchtvochtigheid kan leiden tot condens en schimmel vorming, maar geeft ook een extra belasting voor de koelinstallatie. Vaak worden kosten gemaakt om het condens handmatig te verwijderen.  Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Waarom onttrekt de verdamper van de koeling niet alle overtollige vocht uit de lucht?

Hoewel de koeling de lucht in de ruimte droogt zal het vocht uit de infiltratielucht, wat door deuropeningen en verse-lucht-toevoer binnenkomt, op kouden delen neerslaan voordat dit bij de verdamper is, koude oppervaktes zijn echte vochtmagneten. Om dit te voorkomen moet de infiltratielucht gedroogd worden met een adsorptie droger tot een dauwpunt wat onder verdamper-temperatuur ligt.  Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Waarom onttrekt een adsorptiedroger meer vocht uit de lucht als een koeldroger?

Een koeldroger kan niet lager drogen dan tot een temperatuur waarop het vocht bevriest waardoor het niet meer kan worden afgescheiden, een adsorptie droger heeft geen beperking en kan tot dauwpunten lager dan -40°C drogen.  Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Wegen de baten op tegen de lasten?

Ja zeker, als alle kosten welke direkt en indirect aan het ontbreken van een adsorptie droger kunnen worden toegewezen, worden meegenomen. Denk daarbij aan productie stilstand door droogtijden na schoonmaken, minder waste door besmettingen, afname van levensduur van technische installaties en constructies, (latente)energieverbruik van koelinstallaties, arbeid voor het voorkomen en verwijderen van condens, minder ziekte verzuim bij een gezond klimaat. Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Kan een luchtdroger de rijpaanslag in de vriescel voorkomen?

Mits een adsorptiedroger wordt toegepast aangezien deze in staat zijn het dauwpunt ver onder de ruimte temperatuur te brengen. Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Vochtbeheersing

Hoe draagt vochtbeheersing bij aan (voedsel)veiligheid?

Op verschillende manieren, niet alleen door het voorkomen van schimmel- en bacterie vorming maar ook door het verhogen van de persoonlijke veiligheid van medewerkers.

Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Wat is vochtbeheersing?

Het onder controle houden van de luchtvochtigheid door het toepassen van een adsorptiedroger in combinatie met de juiste regeling(besturing). Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Hoe kan behandelde lucht bijdragen aan veiligheid?

Onbehandelde lucht bevat vocht wat neerslaat op koude delen, als deze bevroren zijn ontstaat ijs wat op vloeren tot gladheid kan leiden en als pegels naar beneden kunnen vallen.

Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Wat is de ideale luchtvochtigheid voor micro organisme?

Bij een relatieve vochtigheid rond de 50% gedijen micro organisme het minst. Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Verplaatsen micro organisme zich door de lucht?

Jazeker, deze zouden zich kunnen binden aan stof- of vochtmoleculen in de lucht. Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Covid 19 is ook een micro organisme, heeft luchtdroging dan ook effect op de verspreiding van Corona?

Indirect aangezien ook deze micro-organismes zich via de lucht verplaatsen, echter de Covid-19 micro organismes zijn minder actief bij een hogere luchtvochtigheid. Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Hoe kunnen we de terugverdientijd (ROI) berekenen?

Door de investering van de drooginstallatie in combinatie met het energieverbruik uit te zetten tegen de kostenbesparend factoren zoals, lager energieverbruik koel- en vries installatie, langere levensduur productie faciliteiten, lagere personele kosten ivm schoonmaken ed, minder waste en productie stilstand. Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Zijn er wettelijke voorschriften voor luchtcondities?

Ja, luchtverversing is opgenomen in het bouwbesluit en het realiseren van overdruk, in geval van een high-risk-ruimte, bij BRC en IFS certificering. Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Kan het vocht na reiniging en desinfectie ook worden verwijderd?

Ja, door inzet van een adsorptiedroger. Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Hoe kan ik de luchtcondities meten en registreren?

Incidenteel door speciaal meetgereedschap waarmee onze servicemonteurs zijn uitgerust, continu door toepassing van de DF-GUARD. Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Kan Listeria worden bestreden met vochtbeheersing?

Neen, wel de groei- en overlevingskansen verkleinen. Zie ook de antwoorden bij de vragen “Wat is de ideale luchtvochtigheid voor micro organisme?” en “Verplaatsen micro organisme zich door de lucht? ” Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

Wat kan een D&F vochtbeheerser voor mijn organisatie betekenen?

De D&F vochtbeheerser inspecteert de actuele vochtlast in uw pand, vervolgens verwerkt hij de data om de benodigde droog capaciteit te berekenen. Ook staan zij u ter dienst voor installatieadviezen, offerte uitwerking en begeleiding tot en met de oplevering. Meer informatie op onze pagina Vochtbeheerser en via de animatie.

DF-GUARD

Hoe kan ik de werkdruk van de serviceafdeling verlagen?

Door toepassing van de DF-GUARD welke de adsorptie droger continu bewaakt, alerts stuur op het moment dat een (zelf) ingestelde waarde wordt overschreden, een data in grafieken presenteert zodat aan de hand van trends de werking kan worden gevolgd en geoptimaliseerd. De DF-GUARD is door D&F Techniek ontwikkeld voor het bewaken van elk merk en type adsorptiedroger.

Is een DF-GUARD eenvoudig te installeren?

Met behulp van de gedetailleerde installatie instructie is dit door elk technisch geschoold persoon eenvoudig te doen. De DF-GUARD is door D&F Techniek ontwikkeld voor het bewaken van elk merk en type adsorptiedroger.

Kan een DG-GUARD overal worden toegepast?

De DF-GUARD is standaard uitgevoerd met een 4G communicatie unit (dongel) waardoor deze zelfstandig zijn data kan verstrekken, communicatie via WIFI of met andere besturingssystemen via MODBUS en dergelijke is een optie. De DF-GUARD is door D&F Techniek ontwikkeld voor het bewaken van elk merk en type adsorptiedroger.

Wat is de terugverdientijd (ROI) van een DF-GUARD?

De investering van de DF-GUARD betaald zich terug door de extra bewaking van uw product op productieproces, hiernaast worden de onderhoudskosten gereduceerd en kan de data worden gebruikt om de werking van de droger te optimaliseren waardoor deze minder energie verbruikt. Een terugverdientijd van minder dan een jaar is dan ook realistisch. De DF-GUARD is door D&F Techniek ontwikkeld voor het bewaken van elk merk en type adsorptiedroger.

Is de DF-GUARD geschikt om een droger te besturen?

Nee, de DF-GUARD kan alleen data versturen, hierdoor kan de werking van de droger niet worden beïnvloed via de DF-GUARD wat de veiligheid verhoogd en daarmee de inzetbaarheid van de DF-GUARD vergroot. De DF-GUARD is door D&F Techniek ontwikkeld voor het bewaken van elk merk en type adsorptiedroger.

Kan een DF-GUARD de data via bv MODBUS verstrekken?

Versie 2 van de DF-GUARD kan worden uitgebreid met een unit welke de data omzet naar elk gewenst protocol zoals MODBUS TCP/IP. Deze unit kan de data naar elk bekend protocol vertalen. De DF-GUARD is door D&F Techniek ontwikkeld voor het bewaken van elk merk en type adsorptiedroger.